-מפרט-טכני1.jpg

משטח בתוספת הגבהה
משטח עד אורך 300 ס"מ כולל הגבהה אחורית עם רדיוס בגובה 10 ס"מ וקנט חזיתי עד גובה 4 ס"מ
עומק: עד 65 ס"מ
עומק: עד 85 ס"מ


-מפרט-טכני2.jpg

משטח בתוספת אף מים
משטח עד אורך 300 ס"מ כולל קנט חזיתי עד גובה 4 ס"מ ואף מים עילי
עומק: עד 65 ס"מ 
עומק: עד 85 ס"מ


-מפרט-טכני3.jpg

משטח בתוספת הגבהה ואף מים
משטח עד אורך 300 ס"מ כולל הגבהה אחורית עם רדיוס בגובה 10 ס"מ, קנט חזיתי עד גובה 4 ס"מ ואף מים עילי
עומק: 60 ס"מ בלבד
עומק: 63 ס"מ בלבד
עומק: 66 ס"מ בלבד


-מפרט-טכני4.jpg

דלפק
דלפק עד אורך 400 ס"מ כולל 2 חזיתות
עומק: עד 35 ס"מ
עומק: עד 65 ס"מ
עומק: עד 85 ס"מ
עומק: עד 105 ס"מ
עומק: עד 125 ס"מ


-מפרט-טכני5.jpg

השתלת פסי עיטור


-מפרט-טכני6.jpg

הגבהה עם רדיוס 1 ס"מ - אחורית
הגבהה אחורית עם רדיוס בצד המשטח


-מפרט-טכני7.jpg

אף מים - חזיתי
אף מים - בצד המשטח
הגבהה אחורית עם רדיוס בצד המשטח


-מפרט-טכני8.jpg

ציפוי קיר
עד גובה 10 ס"מ
עד גובה 20 ס"מ
עד גובב 30 ס"מ
עד גובה 40 ס"מ
בגובה 40-65 ס"מ


-מפרט-טכני9.jpg

סינר
קדמי עד גובה 20 ס"מ
קדמי עד גובה 30 ס"מ
בצד המשטח עד גובה 20 ס"מ
בצד המשטח עד גובה 30 ס"מ


-מפרט-טכני10.jpg

ציפוי קיר מעוגל
תוספת 50% על מחיר ציפוי קיר סטנדרטי
סינר מעוגל
תוספת 50% על מחיר סינר סטנדרטיכתב כמויות – אפיון אורטגה

 להלן מספר דוגמאות על מנת להקל בניסוח כתב הכמויות. אלו רק דוגמאות וניתן לשלב צירופים נוספים.

צבועים באדום מידות ודגמים הניתנים לשינוי.

משטח אורטגה בעומק 60 ס"מ ובאורך 100 ס"מ כולל כיור רחצה מדגם 210 עם סינר קדמי בגובה 20 ס"מ, כולל הגבהה אחורית עם רדיוס בגובה 10 ס"מ ואף מים עילי, תלוי על קונזולות

משטח אורטגה בעומק 85 ס"מ ובאורך 200 ס"מ כולל כיור מטבח מדגם 640, כולל הגבהה אחורית עם רדיוס בגובה 1 ס"מ, ציפוי קיר בגובה 40 ס"מ וקנט חזיתי בגובה 4 ס"מ

משטח אורטגה בעומק 65 ס"מ ובאורך 150 ס"מ כולל 3 כיורי רחצה מדגם 220 עם סינר קדמי מעוגל בגובה 30 ס"מ וציפוי קיר מעוגל בגובה 20 ס"מ, תלוי על קונזולות

משטח אורטגה בעומק 66 ס"מ ובאורך 250 ס"מ כולל כיור מטבח מדגם 610, כולל הגבהה עם רדיוס בגובה 10 ס"מ מאחור ובצד הקיר, אף מים עילי בחזית ובצידו האחר וקנט חזיתי בגובה 4 ס"מ

דלפק אורטגה בעומק 105 ס"מ ובאורך 300 ס"מ כולל 2 חזיתות בגובה 4 ס"מ עם השתלת פסי עיטור