משטח בתוספת הגבהה
משטח עד אורך 300 ס"מ כולל הגבהה אחורית עם רדיוס בגובה 10 ס"מ וקנט חזיתי עד גובה 4 ס"מ
עומק: עד 65 ס"מ
עומק: עד 85 ס"מ

משטח בתוספת אף מים
משטח עד אורך 300 ס"מ כולל קנט חזיתי עד גובה 4 ס"מ ואף מים עילי
עומק: עד 65 ס"מ 
עומק: עד 85 ס"מ

משטח בתוספת הגבהה ואף מים
משטח עד אורך 300 ס"מ כולל הגבהה אחורית עם רדיוס בגובה 10 ס"מ, קנט חזיתי עד גובה 4 ס"מ ואף מים עילי
עומק: 60 ס"מ בלבד
עומק: 63 ס"מ בלבד
עומק: 66 ס"מ בלבד

דלפק
דלפק עד אורך 400 ס"מ כולל 2 חזיתות
עומק: עד 35 ס"מ
עומק: עד 65 ס"מ
עומק: עד 85 ס"מ
עומק: עד 105 ס"מ
עומק: עד 125 ס"מ

השתלת פסי עיטור

 

הגבהה עם רדיוס 1 ס"מ – אחורית
הגבהה אחורית עם רדיוס בצד המשטח

 

אף מים – חזיתי
אף מים – בצד המשטח
הגבהה אחורית עם רדיוס בצד המשטח

 

ציפוי קיר
עד גובה 10 ס"מ
עד גובה 20 ס"מ
עד גובב 30 ס"מ
עד גובה 40 ס"מ
בגובה 40-65 ס"מ

סינר
קדמי עד גובה 20 ס"מ
קדמי עד גובה 30 ס"מ
בצד המשטח עד גובה 20 ס"מ
בצד המשטח עד גובה 30 ס"מ

ציפוי קיר מעוגל
תוספת 50% על מחיר ציפוי קיר סטנדרטי
סינר מעוגל
תוספת 50% על מחיר סינר סטנדרטי

כתב כמויות – אפיון אורטגה

 להלן מספר דוגמאות על מנת להקל בניסוח כתב הכמויות. אלו רק דוגמאות וניתן לשלב צירופים נוספים.

צבועים באדום מידות ודגמים הניתנים לשינוי.

משטח אורטגה בעומק 60 ס"מ ובאורך 100 ס"מ כולל כיור רחצה מדגם 210 עם סינר קדמי בגובה 20 ס"מ, כולל הגבהה אחורית עם רדיוס בגובה 10 ס"מ ואף מים עילי, תלוי על קונזולות

משטח אורטגה בעומק 85 ס"מ ובאורך 200 ס"מ כולל כיור מטבח מדגם 640, כולל הגבהה אחורית עם רדיוס בגובה 1 ס"מ, ציפוי קיר בגובה 40 ס"מ וקנט חזיתי בגובה 4 ס"מ

משטח אורטגה בעומק 65 ס"מ ובאורך 150 ס"מ כולל 3 כיורי רחצה מדגם 220 עם סינר קדמי מעוגל בגובה 30 ס"מ וציפוי קיר מעוגל בגובה 20 ס"מ, תלוי על קונזולות

משטח אורטגה בעומק 66 ס"מ ובאורך 250 ס"מ כולל כיור מטבח מדגם 610, כולל הגבהה עם רדיוס בגובה 10 ס"מ מאחור ובצד הקיר, אף מים עילי בחזית ובצידו האחר וקנט חזיתי בגובה 4 ס"מ

דלפק אורטגה בעומק 105 ס"מ ובאורך 300 ס"מ כולל 2 חזיתות בגובה 4 ס"מ עם השתלת פסי עיטור