הערה: הגוונים משקפים בקירוב את המציאות, אולם הגוונים הקובעים הם אלו המופיעים בקטלוג הדוגמאות.