חרמון 1001

קרחון 1000

אפיק 1150

מירון 1200

אכזיב 2010
נטיפים 2120

חול ים 2230

נגב 2400

בין ערביים 3020
משי שחור 3160
ליל כוכבים 3240
אופל 3300
תבור 4050
שרון 4370
כרמל 4480
עמק 4590
אבן טבע 8320
גלבוע 5220
זוהר 5110

אדמה 5440

גולן 6250
מצדה 6360
ערבה 6470
מכתש 6580

רקיע 7510

כנרת 7350
גמלא 7140
גליל 7030

ירקון 5330

קרן שמש 8540
תפוז 8430

שני 8650

הערה: הגוונים משקפים בקירוב את המציאות, אולם הגוונים הקובעים הם אלו המופיעים בקטלוג הדוגמאות.